ПОЛОЖЕННЯ 
про офіційний вебсайт Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №26 Сумської міської ради

1. Загальні положення
1.1. Положення розроблене з метою виконання статті 30 Закону України «Про освіту» та удосконалення роботи інформаційного Сайту Сумського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №26 Сумської міської ради.
1.2. Шкільний Веб-сайт (далі Сайт) створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи школи, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.
1.3. Сайт є одним із інструментів забезпечення навчальної та позаурочної діяльності закладу, публічним органом інформації про бюджетний облік закладу, доступ до якої відкритий для всіх.
1.4. Положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію шкільного сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.
1.5. Керівник навчального закладу призначає адміністратора Сайту, який несе відповідальність за вирішення питань про розміщення інформації, видалення чи оновлення застарілої інформації.
1.6. Підтримка сайту є предметом діяльності учасників освітнього процесу. Сайт – це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації та презентує актуальний результат діяльності навчального закладу.

2.  Мета і завдання шкільного Сайту
Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в закладі, місті та регіоні, представлення школи Інтернет-спільноті.
Завдання:
- презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного колективу, особливості школи, історії її розвитку, освітні програми та проекти;
- систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність навчального закладу;
- формування позитивного іміджу школи;
- здійснення обміну педагогічним досвідом;
- створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб та школи з іншими установами;
- стимулювання творчої активності вчителів та учнів;
- підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів;
- сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.

3. Інформаційний ресурс Сайту
3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується відповідно до діяльності всіх структурних підрозділів закладу, вчителів, учнів, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.
3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним
3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:
- контактна інформація про заклад (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);
- дані про адміністрацію;
- довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до навчального закладу;
- електронні версії окремих установчих документів загальноосвітнього навчального закладу (статут, локальні акти та положення тощо);
- матеріали щодо організації освітнього процесу, режим роботи закладу;
- навчально-методичні матеріали вчителів;
- матеріали про науково-дослідницьку діяльність учнів та їх участь в олімпіадах та конкурсах;
- електронні каталоги інформаційних ресурсів закладу;
- інформація про події (свята, конференції, конкурси);
- матеріали про персоналії (керівники, вчителі, працівники-випускники, ділові партнери);
- інформація про виконання річного плану закупівель, благодійну допомогу.
3.4. Заборонено розміщувати на Сайті;
- інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних конфліктів, екстремістські релігійні та політичні ідеї;
- службову інформацію з обмеженим доступом та інформацію, захищену Законом України « Про захист персональних даних».
3.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускається лише з дозволу директора. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.
3.6. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів, творчих колективів, педагогів, учнів, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких забезпечуються Сайтом закладу.

4. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту
4.1. Адміністрація навчального закладу відповідає за змістове наповнення сайту та його своєчасне оновлення.
4.2. У кожному розділі (компоненті) Сайту визначаються підрозділи (посадові особи), відповідальні за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов'язкової інформації, яка подається підрозділами, та відповідальність за її якість затверджуються директором.
4.3. Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно- технічна підтримка покладається на адміністратора сайту.
4.4. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту:
- зміна дизайну та структури;
- розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових веб-сторінок ;
- реалізація політики розмежування доступу та забезпечення захисту інформаційних ресурсів.
4.5. Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.
4.6. Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається в електронному вигляді адміністратору Сайту.
4.7. В окремих випадках текстова інформація може бутн надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень; графічна - у вигляді фотокарток, схем, креслень. У такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії під керівництвом відповідального за інформатизацію освітнього процесу.
4.8. Поточні зміни структури Сайту здійснюються відповідальним за інформатизацію освітнього процесу. Модифікації, які носять концептуальний характер, погоджуються директором.
4.9. Оновлення Сайту здійснюється не рідше одного разу на тиждень.

5. Персональні дані
5.1.    При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті адміністрація та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (у ЗМІ від 02.07.2010).

6. Регламент функціонування вебсайту
6.1. Періодичність оновлення інформації основних та нових рубрик, тер­мін висвітлення інформації визначає адміністратор вебсайту.
6.2. За рубриками встановлюється періодичність поновлення:
-інформація у статичних розділах – за необхідністю щорічно;
-інформація у динамічних розділах – щомісячно;
-інформація у потокових розділах – щотижня.